top of page

CERTIFICATEN

Wij besteden een belangrijk deel van onze aandacht aan de veiligheid en kwaliteit binnen onze onderneming. Hiervoor hebben we het VCA**-veiligheids- en ISO9001 Kwaliteitsbeheersysteem geïmplementeerd in ons bedrijf.

Bij elk project wordt gezocht naar een evenwicht in organisatie, inzet van mankracht, benodigde kennis, werkmethoden en procedures om onder veilige condities een optimaal resultaat te behalen.

Door onze werknemers wanneer nodig op te leiden of om te scholen houden wij onze kennis en kwaliteit op peil.

Logo TUV ISO9001 VCA
Certificaten & Erkenningen: Welkom

ERKENNINGEN

Logo FOD Economie

Een openbare aanbesteding is een wijze van inkopen van producten of diensten, waarbij ondernemers die een dienst of product willen verkopen, een prijs of een prijs- en kwaliteitsbod kunnen doen voor een openbaar bestuur.

De inkopende partij, in veel gevallen een overheid of overheidsorganisatie, stelt eisen vast waaraan het product of dienst moet voldoen.

De gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste aangeboden prijs (laagste prijs) of op basis van de prijs / kwaliteitsverhouding van de aanbieding (algemene offerte vraag).

Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiële publicatie van de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender of bij het bureau officiële publicaties van de EU) krijgen wij de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde  beoordelingspunten de ondernemer die een dienst kan leveren die het beste en / of goedkoopste is.

Klasse 1: C2 C7 E4 G1 G2 G4 V

Klasse 2: G3 D

Klasse 3: C5 G5

Klasse 5: E E1

Klasse 6: C C1 G B B1 L L1 L2 

Certificaten & Erkenningen: Over mij
bottom of page