top of page

CERTIFICATEN

Kwaliteit is een belangrijke factor bij Grondwerken De Mol. Door onze werknemers wanneer nodig op te leiden of om te scholen houden wij onze kennis en kwaliteit op pijl. Om ons te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn wij VCA** gecertificeerd.

Steeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.

vca-logo.png
Certificaten & Erkenningen: Welkom

ERKENNINGEN

fod economie.png

Een openbare aanbesteding is een wijze van inkopen van producten of diensten, waarbij ondernemers die een dienst of product willen verkopen, een prijs of een prijs- en kwaliteitsbod kunnen doen voor een openbaar bestuur.

De inkopende partij, in veel gevallen een overheid of overheidsorganisatie, stelt eisen vast waaraan het product of dienst moet voldoen.

De gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste aangeboden prijs (laagste prijs) of op basis van de prijs / kwaliteitsverhouding van de aanbieding (algemene offerte vraag).

Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiële publicatie van de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender of bij het bureau officiële publicaties van de EU) krijgen wij de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde  beoordelingspunten de ondernemer die een dienst kan leveren die het beste en / of goedkoopste is.

Klasse 1: C2 C7 E4 G1 G2 G4 V

Klasse 2: G3 D

Klasse 3: C5 G5

Klasse 5: E E1

Klasse 6: C C1 G B B1 L L1 L2 

Certificaten & Erkenningen: Over mij
bottom of page